تریبون و منبر و جایگاه قاری و صندلی نماز

#تریبون سفارشی #لیزر#سی ان سی #cnc#تریبون_چوبی 
جایگاه قاری و کرسی تلاوت در دو سری سن دار و بدون سن در ابعاد : 50 * 100 ، 50 * 150 ، 150 * 100 ارتفاع 30 سانتی متر
جایگاه  قاری بدون سن : ابعاد 50 * 100 و 50 * 150 / جنس MDF / قاری پشت کرسی تلاوت می نشیند و قرآن روی کرسی تلاوت قرار می گیرد / چاپ اذکار مذهبی جلوی جایگاه قاری ، حاشیه زوار طلایی
جایگاه  قاری سن دار : ابعاد 150 * 100 ارتفاع 30 سانتی متر / جنس MDF / جایگاه قاری سن دار ، قاری روی کرسی تلاوت می نشیند / چاپ اذکار مذهبی جلوی جایگاه قاری ، حاشیه زوار طلایی /*(پنجره گره چینی جلوی جایگاه کار شده است)*/*(نورپردازی LED جلوی جایگاه قاری)*
منبر در مدل های : تک پله ، دو پله ، سه پله ، چهار پله ، پنج پله ، سفارشی
منبر دو پله / ابعاد کفی ( نشیمنگاه ) 65 * 74 ، ارتفاع پله اول 40 ، پله دوم حدود 28 سانتی متر / جنس چوب های به کار رفته نراد ، راش و MDF / ارتفاع تا تاج حدود 135 سانتی متر / همراه منبر یک جفت پشتی و دوشک چرم موجود میباشد / زیر منبر باکس برای سیستم صوتی و یا تجهیزات جانبی تعبییه شده است
تریبون دانشگاهی و حوزوی ، تریبون سخنرانی ، تریبون سفارشی
ابعاد 100 ارتفاع ، 70 عرض ، عمق 50 / جنس MDF / جلوی تریبون چاپ طرح به همراه زوار طلایی صورت گرفته است / دو طبقه در پشت تریبون به عنوان جای بلندگو و کتاب تعبییه شده است
صندلی نماز : جنس MDF / یک صندلی به همراه بالشت چرم و یک میز دارای محفظه برای ادعیه و سجاده