پروژه های انجام شده

#نمازخانه#تجهیزات#مسجد
#محراب چوبی#کتیبه#ستون#قاب دعا #گره چینی 
پارتیشن سفارشی طرح ضریح 
ttttttttt