طراحی و اجرای سقف کناف (ترنج،لچکی،حاشیه)مسجد امام حسین (ع)

طراحی و اجرای سقف کناف (ترنج،لچکی،حاشیه)مسجد امام حسین (ع)